ul. A. Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra
REJESTRACJA: tel.: 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
 
   
 

Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG
Obsługa pacjenta

Dla Państwa wygody umieściliśmy do pobrania dokumenty, niezbędne przy skorzystaniu z usług Specjalistycznego Centrum Medycznego WIŚNIOWA CLINIC.
W momencie rejestracji otrzymacie Państwo dokładne informacje na temat dokumentów które należy przedłożyć, oraz o sposobie przygotowania się do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych.


UWAGA PACJENCI

Pacjenci zgłaszający się do Poradni i Oddziałów Jednodniowych w ramach NFZ zobowiązani są do okazania skierowania oraz dowodu osobistego. W przypadku braku skierowania pobierana będzie opłata za wizytę prywatną.

Prosimy także o przemyślaną rejestracje na wizyty oraz badania !!!

Konsekwencją niestawiania się na umówiony termin są wydłużające się kolejki oraz uniemożliwienie innym pacjentom szybkiego skorzystania z pomocy lekarskiej. Proszę pamiętać, że odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta: art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie, przez wiadomość SMS lub osobiście.


Lista dokumentów do pobrania:

application-pdf Druk nr 1. Drodzy pacjenci - format A5
application-pdf Druk nr 2. Przygotowanie do biopsji - format A5
application-pdf Druk nr 3. Przygotowanie dziecka do badania urodynamicznego - format A5
application-pdf Druk nr 4. Przygotowanie do badania urodynamicznego - format A5
application-pdf Druk nr 5. Informacja dla pacjentów kwalifikowanych do kruszenia kamieni - format A5
application-pdf Druk nr 6. Formularz zgody przezodbytnicza biopsja - format A5
application-pdf Druk nr 7. Formularz zgody urethrocystoskopia - format A5
application-pdf Druk nr 8. Oświadczenie - format A4
application-pdf Druk nr 9. Wywiad epidemiologiczny - format A4
application-pdf Druk nr 10. Wniosek o udostępnienie - format A4
application-pdf Druk nr 11. Oświadczenie pacjenta - format A4
application-pdf Druk nr 12. Przygotowanie do kolonoskopi - format A4
application-pdf Druk nr 13. Przygotowanie do kolonoskopi MOVIPREP - format A4
application-pdf Druk nr 14. Świadoma zgoda septoplastyka - format A4
application-pdf Druk nr 15. Ankieta program badań przesiewowych raka jelita grubego - format A4
application-pdf Druk nr 16. Informacja dla pacjenta z zespołem bólowym kręgosłupa - format A4
application-pdf Druk nr 17. Oświadczenie pacjenta zgoda na badanie gastroskopowe - format A4
application-pdf Druk nr 18. Informacja dla pacjenta gastroskopia - format A4
application-pdf Druk nr 20. Fomularz świadomej zgody na przeprowadzenie badania inwazyjnego - format A4
application-pdf Druk nr 21. Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na leczenie operacyjne - format A4
application-pdf Druk nr 22. Formularz świadomej zgody na przeprowadzenie badania inwazyjnego - format A4
application-pdf Druk nr 24. Formularz świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia operacyjnego usunięcie cewnika - format A4
application-pdf Druk nr 57. Informacja o kolonoskopii
application-pdf Druk nr 62. Ankieta wstępnej kwalifikacji Pacjenta do przyjęcia do Wiśniowa Clinic i Centrum OCULISTIC w czasie pandemii
application-pdf Przygotowanie do badania kolonoskopowego preparatem CITRAFLEET
application-pdf Przygotowanie do badania kolonoskopowego preparatem CLENSIA
application-pdf Oświadczenie pacjenta - świadoma zgoda na badanie kolonoskopowe
application-pdf Oświadczenie pacjenta - świadoma zgoda na badanie gastroskopowe
application-pdf Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna - dorośli
application-pdf Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna - dzieci 
   
Copyright © UROLOG sp. j. - 2012 design: egeria