ul. A. Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra
REJESTRACJA: tel.: 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
 
   
 

Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG
Obsługa pacjenta

Dla Państwa wygody umieściliśmy do poprania dokumenty, niezbędne przy skorzystaniu z usług Specjalistycznego Centrum Medycznego UROLOG sp. j.
W momencie rejestracji otrzymacie Państwo dokładne informacje na temat dokumentów które należy przedłożyć, oraz o sposobie przygotowania się do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych.


UWAGA PACJENCI
Pacjenci zgłaszający się do Poradni i Oddziałów Jednodniowych w ramach NFZ zobowiązani są do okazania skierowania oraz dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zdrowotne tj.:
legitymacja ubezpieczeniowa (podbita raz na miesiąc),
legitymacja emeryta, rencisty,
odcinek ostatniej wpłaty ZUS, KRUS.
W przypadku braku skierowania lub legitymacji ubezpieczeniowej pobierana będzie opłata za wizytę


Dokumenty do pobrania:
Oddziały Jednodniowe:
1. Wywiad epidemiologiczny dotyczący pacjenta w okresie 6-mcy przed przyjęciem do szpitala.
2. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego - dorośli.
3. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego - dzieci.
4. Informacja dla pacjentów o zabiegach ESWL.
Pacjentka będąca w ciąży zobowiązana jest powiadomić lekarza o swoim stanie przed zabiegiem ESWL.
5. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia operacyjnego nietrzymania moczu przy użyciu taśm typu „IVS” lub „TOT”.
6. Informacja dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia operacyjnego w SCM UROLOG (laserowa resekcja przezcewkowa gruczolaka stercza).
7. Informacja dla pacjenta/ki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia operacyjnego w SCM UROLOG (URS L - litotrypsja ureterorenoskopowa).
8. Informacja dla pacjenta/ki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie leczenia operacyjnego w SCM UROLOG (elektroresekcja przecewkowa zmany rozrostowej pęcherza moczowego - TURBT).
9. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie biopsji mammotomicznej).
10. Informacje o zabiegu CELON (Jednodniowy Oddział Laryngologii).
11. Informacje dla pacjenta z zespołem bólowym kręgosłupa (Jednodniowy Oddział Chirurgii).
12. Informacja dla pacjentów o zabiegach ESWT.
13. Oświadczenie upoważnienia / nie upoważnienia do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
14. Przygotowanie dorosłych do badania urodynamicznego.
15. Przygotowanie dziecka do badania urodynamicznego.
16. Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna dla dorosłych.
17. Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna dla dzieci.
18. Informacje i oświadczenie zgody pacjenta na zabieg kolonoskopii.
19. Przygotowanie do kolonoskopii.
20. Informacje i oświadczenie zgody pacjenta na zabieg gastroskopii. 
   
Copyright © UROLOG sp. j. - 2012 design: egeria