ul. A. Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra
REJESTRACJA: tel.: 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
 
   
 

Aktualności
Aktualności

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem i cukrzycowego obrzęku plamki

przemyslaw-bartlodziej

Szanowni Pacjenci przypominamy, że w naszej Placówce prowadzimy leczenie zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) w ramach Programu Lekowego NFZ.

Aby pacjent mógł być leczony w ramach tego programu musi spełnić określone kryteria. Kwalifikację pacjenta do Programu Lekowego przeprowadza lekarz okulista a zatwierdza ją specjalny Zespół Koordynujący do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki.
Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem oraz cukrzycowego obrzęku plamki, które wymagają podawania comiesięcznych kosztownych iniekcji doszklistkowych w ramach Programów refundowanych przez NFZ to ogromna szansa dla większej liczby pacjentów na utrzymanie prawidłowego widzenia.

Pacjenci chorujący na AMD oraz DME mogą zapisać się na refundowaną kwalifikację do Programu Lekowego dzwoniąc pod nr telefonu: 604 275 558.


Barbara Ronowicz-Woźna - psycholog, psychoterapeuta

Od 11. sierpnia br. w naszej przychodni zacznie przyjmować Barbara Ronowicz-Woźna - psycholog, psychoterapeuta. Od ponad 15 lat pomaga osobom dorosłym, młodzieży od 16 roku życia oraz seniorom. Udziela wsparcia zarówno w sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym i zawodowym, jak i w poważniejszych problemach związanych bezpośrednio ze zdrowiem psychicznym. Prowadzi konsultacje psychologiczne,a także psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz terapię EMDR.

Terapia psychodynamiczna skupia się na odkrywaniu i zrozumieniu tych nieświadomych konfliktów i pragnień, które wpływają na zachowanie i emocje pacjenta. Poprzez analizę relacji z innymi oraz zgłębianie wcześniejszych doświadczeń związanych z wczesnymi relacjami z rodzicami, terapeuta pomaga pacjentowi nabierać świadomości swoich nieświadomych procesów i lepiej zrozumieć siebie. Terapia psychodynamiczna ma na celu zmianę myślenia, odczuwania i zachowania, a także pomaga w rozwijaniu zdrowszych mechanizmów obronnych.

Terapia EMDR polega na wywołaniu bilateralnej stymulacji (np. poprzez ruch oczu) podczas przetwarzania traumatycznych wspomnień lub innych trudnych doświadczeń emocjonalnych. Terapia EMDR zakłada, że umysł ma wrodzone zdolności do przetwarzania trudnych doświadczeń i gojenia emocjonalnych ran. Stymulacja bilateralna, która jest kluczowym elementem terapii, ma wspierać ten naturalny proces, pozwalając pacjentowi na zdrowsze przetworzenie traumy i redukcję związanych z nią objawów.

Rejestracja bezpośrednio tylko pod numerem telefonu 603793999.


Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu TOT/TVT

Wysiłkowe nietrzymanie moczu objawia się niekontrolowanym wyciekiem moczu w sytuacji zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego (podczas kaszlu, kichania, dźwigania, skakania), a w najcięższych przypadkach również podczas chodzenia. Spowodowane jest wcześniejszym urazem lub osłabieniem mięśni podtrzymujących dno miednicy, co powoduje nadmierną ruchomość cewki moczowej.

Powyższy zabieg polega na podparciu cewki moczowej przez specjalną taśmę, która utrzymuje cewkę moczową w prawidłowej pozycji. Aby umieścić taśmę konieczne jest wykonanie niewielkiego nacięcia ściany pochwy, przez które specjalnymi prowadnicami końce taśmy wyprowadzane są na zewnątrz małymi nacięciami w obrębie skóry. Taśma wykonana jest z syntetycznego materiału, nie ulegającemu wchłonięciu ani rozpadowi. Czas operacji wynosi około 30min.


Operacje ginekologiczne z dostępu pochwowego

Obniżenie narządów miednicy mniejszej spowodowane jest defektami w obrębie struktur powięziowych miednicy mniejszej powstałych w wyniku wcześniejszego urazu, bądź osłabienia tkanki łącznej. Obniżeniu może ulegać przednia bądź tylna ściana pochwy wraz z sąsiadującymi z nimi organami (pęcherzem moczowym, cewką moczową, jelitem, odbytnicą) a także może dochodzić do defektu centralnego polegającego na obniżaniu się macicy aż do całkowitego jej wypadania.

W zależności od rodzaju defektu można zaproponować pacjentce różne rodzaje operacji:

1) Podwieszanie macicy przez pochwę do więzadła krzyżowo-kolcowego SSLF
Jest jedną z najlepszych metod leczenia zaburzeń statyki narządu płciowego, polega na przymocowaniu za pomocą syntetycznych nici okolic sklepień pochwy do więzadeł krzyżowo – kolcowych. Niewątpliwą zaletą tego typu operacji jest poza dostępem przezpochwowym niepozostawiającym blizn na brzuchu, czas jej trwania (do 60minut), dodatkowo wykorzystujemy tu naturalne właściwości więzadła krzyżowo kolcowego, które jest mocnym, ścięgnistym oraz mało podatnym na rozciąganie pasmem tkankowym. Jest to metoda operacyjna, której zakres można poszerzyć o jednoczasową operację plastyczną przedniej lub tylnej ściany pochwy i krocza, co pozwala skutecznie leczyć różne rodzaje obniżenia narządu płciowego.

2) Operacja plastyczna pochwy i krocza
Podstawowym wskazaniem do operacji plastycznych pochwy i krocza są defekty powięzi oraz funkcji przepony miednicy. Operacje plastyczne w obrębie pochwy i krocza mają na celu odtworzenie prawidłowych relacji anatomicznych pomiędzy organami miednicy mniejszej. Plastyka przednia polega na nacięciu przedniej ściany pochwy, po którym następuje oddzielenie pęcherza moczowego od powięzi a następnie jego odepchnięcie. W kolejnym etapie wzmocnienia się powięź przedniej ściany pochwy szwami. Plastyka tylna jest analogiczną operacją w której oddziela się i odsuwa odbytnicę oraz wzmacnia powięź tylnej ściany pochwy. Podczas operacji plastycznej tylnej ściany pochwy najczęściej wykonuje się także plastykę krocza, która ma na celu przywrócenie prawidłowych proporcji przedsionka pochwy i krocza. Obie korekty mogą być wykonane oddzielnie lub podczas jednej operacji. Czas trwania operacji to przeciętnie 60-120min.


Operacje ginekologiczne z dostępu endoskopowego

HISTEROSKOPIA
Histeroskopia jest jednym z najczęściej wykonywanych małoinwazyjnych zabiegów ginekologicznych. Polega ona na wprowadzeniu do jamy macicy od strony pochwy przez kanał szyjki macicy aparatu endoskopowego wyposażonego w kamerę, za pomocą której lekarz może ocenić wzrokowo anatomię jamy macicy. Podczas zabiegu usuwa się zauważone patologiczne zmiany (np. polipy, mięśniaki podśluzówkowe, ciała obce) w jamie macicy za pomocą odpowiednich narzędzi. Niekiedy w trakcie zabiegu może zaistnieć potrzeba rozszerzenia kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowania zawartości jamy macicy. Materiał pobrany w czasie zabiegu wysyłany jest następnie do badania histopatologicznego.
Procedura wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Czas hospitalizacji to 1 dzień.
Kontrolna wizyta pozabiegowa powinna odbyć się po 3-4 tygodniach. Przez około 4 tygodnie nie należy podnosić przedmiotów o wadze powyżej 5 kg oraz wykonywać ćwiczeń wymagających napinania powłok brzusznych (zaangażowania tłoczni brzusznej). Aktywność seksualną można rozpocząć po 14 dniach od zabiegu.

LAPAROSKOPIA
Laparoskopia jest małoinwazyjną alternatywą dla zabiegów laparotomii, czyli operacji na jamie brzusznej wykonywanych z podłużnego bądź poprzecznego rozcięcia powłok brzusznych. W zależności od charakteru podejrzewanego schodzenia można wykonać zabieg diagnostyczny lub operacyjny W przypadku laparoskopii wykonywane są jedynie małe nacięcia od 5 do 10mm, przez które wprowadza się do jamy brzusznej prowadnice rurowe – trokary – a przez nie zarówno kamerę, jak i narzędzia robocze. Standardowa liczba takich nacięć wynosi od 2 do 4. Operacje wykonuje się po wytworzeniu odmy otrzewnowej, czyli wypełnieniu jamy brzusznej gazem – umożliwia to uwidocznienie poszczególnych narządów oraz zapewnia miejsce do manipulacji narzędziami. Wnętrze jamy brzusznej jest obserwowane na monitorze. Z uwagi na niewielką inwazyjność zabiegu, dolegliwości bólowe po wypisie do domu są z reguły nieznaczne i mogą być skutecznie leczone ogólnodostępnymi lekami przeciwbólowymi.
Procedura wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Czas hospitalizacji to 2- max.3 dni.
Zdjęcie szwów skórnych następuje po 7 – 10 dniach od operacji. Kontrolna wizyta pozabiegowa powinna odbyć się po 3-4 tygodniach. Przez około 4 tygodnie nie należy podnosić przedmiotów o wadze powyżej 5 kg oraz wykonywać ćwiczeń wymagających napinania powłok brzusznych (zaangażowania tłoczni brzusznej). Aktywność seksualną można rozpocząć w zależności od rodzaju zabiegu po 2 – 4 tygodniach.

Drogą laparoskopową można wykonać następujące procedury:

1) LAPAROSKOPOWE USUNIĘCIE MACICY - TLH
Jest to najczęściej wykonywana procedura ginekologiczna na świecie, przeciętny czas trwania zabiegu wynosi 45 – 120minut. Najczęstszą nieonkologiczną przyczyną kwalifikacji do tego rodzaju zabiegu są mięśniaki macicy. Podczas tej procedury macica po wycięciu jest w sposób bezpieczny usuwana za pomocą specjalnie dedykowanego manipulatora od strony pochwy.

2) LAPAROSKOPOWE NADSZYJKOWE USUNIĘCIE MACICY - LASH
Sporadycznie i przy określonych ściśle wskazaniach można odstąpić od usuwania całej macicy i odciąć jedynie trzon macicy, pozostawiając jej szyjkę w miejscu anatomicznym. Trzon macicy jest usuwany poprzez użycie tzw. morcelatora, który pomniejsza go i umożliwia jego usunięcie przez jeden z trokarów o średnicy 10mm. Czas trwania zabiegu jest porównywalny bądź nieco dłuższy od procedury całkowitego laparoskopowego usunięcia macicy.

3) LAPAROSKOPOWE OPERACJE JAJNIKÓW I JAJOWODÓW
W sposób laparoskopowy można zoperować zmiany patologiczne (torbiele, guzy) występujące zarówno w obrębie jajników, jak i jajowodów. Jest to również sposób na leczenie zmian chorobowych występujących w przebiegu endometriozy. Czas trwania zabiegu wynosi przeciętnie 30-90minut.

4) LAPAROSKOPOWE USUNIĘCIE MIĘŚNIAKÓW MACICY
Operacyjne usuwanie objawowych mięśniaków macicy jest złotym standardem ich leczenia i powinno być rekomendowana wszystkim pacjentkom chcącym chcącym zachować płodność. Czas trwania zabiegu zależny jest od ilości, wielkości oraz lokalizacji mięśniaków, przeciętnie wynosi około 90 – 180minut.

5) LAPAROSKOPOWA DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Jest to procedura stosowana jako jeden z elementów diagnostyki niepłodności, w jej trakcie podawany jest przez pochwę, szyjkę macicy, jamę macicy i jajowody specjalny kontrast w celu sprawdzenia ich drożności. W celu podania kontrastu niezbędne jest założenie specjalnego aparatu do pochwy (aparat Schultzego), który będzie wprowadzał kontrast przez szyjkę macicy. Czas trwania zabiegu wynosi około 30minut.

6) LAPAROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
Jest to zabieg wykonywany najczęściej z powodu zespołu bólowego miednicy mniejszej. Laparoskopia diagnostyczna polega na wzrokowej ocenie narządów miednicy małej i jamy brzusznej oraz pobraniu materiału do badania cytologicznego lub/i histopatologicznego lub/i mikrobiologicznego. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od zmian chorobowych będących przyczyną operacji, najczęściej w przypadku braku zmian patologicznych wynosi około 30 minut.

7) LAPAROSKOPOWA BOCZNA UTEROPEKSJA SPOSOBEM DUBUISSONA
Nowa świetna operacja w zaburzeniach statyki narządu rodnego, polega na podwieszeniu macicy lub pochwy do powięzi mięśni prostych brzucha za pomocą specjalnej taśmy. Dzięki tej metodzie można przywrócić anatomiczną pozycję macicy, niwelując jej wypadanie. Operację można przeprowadzić w różnych typach obniżenia narządów miednicy mniejszej. Czas trwania operacji to przeciętnie około 90min.


Utrudnienia w związku z remontem Wiśniowa Clinic

Szanowni Państwo, w dniach od 3 lipca do 17 lipca 2023 roku w związku z przeprowadzanym remontem zamknięte będzie wejście nr 2 do rejestracji poradni i gabinetów.

Przez okres remontu czynne będzie wejście nr 1 szpitalne Wiśniowa Clinic.

Chcemy się dla Państwa zmieniać i mamy nadzieję, że remont ten znacznie poprawi komfort pobytu pacjentów oraz usprawni sam proces leczenia. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby bieżące utrudnienia nie wpływały na pobyt w Wiśniowa Clinic.

Przepraszamy za utrudnienia związane z pracami remontowymi oraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.


Dwie linie na badania endoskopowe

Drodzy Pacjenci,

W celu usprawnienia rejestracji telefonicznej zostały utworzone dwie linie bezpośrednie do umówienia się na badania endoskopowe.

W celu umówienia się na badanie:
- kolonoskopii bądź gastroskopii (badanie na nfz, prywatnie, projekt badań przesiewowych) prosimy o kontakt pod nr 601-689-667
- cystoskopie rejestrowane będą pod nr telefonu 603-700-016.


Porady lekarza pierwszego kontaktu

Drodzy Pacjenci,

Przypominamy, że w naszej placówce poza poradniami oraz badaniami specjalistycznymi i oddziałami jednodniowymi istnieje również możliwość skorzystania z porady lekarza pierwszego kontaktu. Osoby zainteresowane przepisaniem się do naszego punktu POZ , bądź osoby, które nie posiadają jeszcze lekarza rodzinnego zachęcamy do zgłoszenia się w rejestracji celem złożenia deklaracji.

UWAGA‼️ Pacjent musi wybrać jeden punkt, gdzie będzie uczęszczał do lekarza rodzinnego (nie może korzystać z kilku placówek jednocześnie)


Poradnia laryngologiczna

Miło nam Państwa poinformować, że od 8 maja br. istnieje możliwość zarejestrowania się na wizytę do Poradni laryngologicznej w ramach NFZ. Przyjmować u nas będzie lek. Aleksandra Lew - specjalista w zakresie laryngologii.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie zapraszamy do rejestracji ogólnej pod nr telefonu 68 454 64 45.


Od 1 do 3 maja Wiśniowa Clinic jest nieczynna

Przypominamy, że od 1 do 3 maja 2023r. Wiśniowa Clinic jest nieczynna.

Pozdrawiamy i życzymy miłej Majówki!


Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Miło nam Państwa poinformować, że w naszej placówce ruszył program badań przesiewowych raka jelita grubego. W ramach programu można wykonać pełne badanie kolonoskopii (z pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego bądź zmian podejrzewanych o charakter nowotworowy, usunięcie polipów o wielkości do 15 mm oraz poddanie ich do badania histopatologicznego) bezpłatnie oraz bez wymaganego skierowania.

Program kierowany jest dla osób w wieku 50-65 oraz 40-49 posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Rejestracja pod numerem telefonu: 601 689 667


Poradnia okulistyczna

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że od 3 kwietnia 2023 rusza nowa Poradnia Okulistyczna świadcząca usługi okulistyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to nowe miejsce na medycznej mapie Zielonej Góry, które znajdą Państwo w Wiśniowa Clinic przy ul. Anieli Krzywoń 2 (dawne SCM UROLOG spj).

Poradnia okulistyczna zapewnia szeroką diagnostykę schorzeń narządu wzroku osób dorosłych. Dodatkowo w poradni wykonujemy kwalifikacje do programów lekowych:
AMD (zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem),
DME (cukrzycowego obrzęku plamki)
oraz
kwalifikację i leczenie operacyjne zaćmy.

Poradnia okulistyczna zapewnia szeroką diagnostykę schorzeń narządu wzroku osób dorosłych.

Dodatkowo w poradni wykonujemy kwalifikacje do programów lekowych:
zmian zakrzepowo-zatorowych – fotokoagulacja laserowa
zaćmy wtórnej – laser YAG CT
retinopatii cukrzycowej – fotokoagulacja laserem mikropulsowym żółtym
zwyrodnień obwodowych kraciastych, szroniastych i typu ślad ślimaka, przedarć, otworów i lokalnych odwarstwień siatkówki – baraż laserowy
jaskry – irydotomia laserowa – YAG IT, selektywna laserowa trabektuloplastyka – SLT, laser mikropulsowy – MLT, mikropulsowa przeztwardówkowa cyklofotoagulacja ciała rzęskowego

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 604275558 lub e-mail: okulistyka@wisniowaclinic.pl

okulistyczna1
okulistyczna2
okulistyczna3


Profilaktyka raka jelita grubego - badania przesiewowe (kolonoskopia)

Miło nam poinformować, że od marca br. Wiśniowa Clinic wykonuje badania przesiewowe polegające na realizacji pełnej kolonoskopii.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji pod numerem telefonu: 601-689-667


lek. Przemysław Bartłodziej - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

przemyslaw-bartlodziej

Miło nam Państwa poinformować, że w Wiśniowa Clinic od marca br. w ramach gabinetu prywatnego zacznie przyjmować lek. Przemysław Bartłodziej - specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Studia medyczne ukończył w 2015 roku na uniwersytecie medycznym we Wrocławiu.

Specjalizacje odbył w latach 2016 -2022 na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze po czym uzyskał tytuł specjalisty w roku bieżącym. Wyszkolił się w wykonywaniu zabiegów artroskopii stawu barkowego oraz kolanowego u dzieci i dorosłych. Odbył liczne kursy operacji artroskopowych oraz szycia łąkotek na poziomie zaawanasowanym . Na co dzień pracuje w centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze gdzie wykonuje zabiegi z zakresu ortopedii oraz od kilku lat współpracuje z Sensus Ratownictwo Medyczne. W ramach gabinetu będą udzielane porady w zakresie ortopedii , kwalifikacje do zabiegów jednodniowych z naszym ośrodku oraz kontrole pooperacyjne.

Serdecznie zapraszamy do umówienia się na wizytę


Dr n. med. Anna Kacalak-Rzepka - zabiegi medycyny estetycznej

botox

Z upływem wieku pojawiają się objawy starzenia takie jak utrata owalu twarzy, opadające policzki, worki pod oczami, pogłębione fałdy nosowo-wargowe, pionowe zmarszczki nad górną wargą oraz zmniejszona objętość ust. Z czasem skóra produkuje coraz mniej substancji budujących, takich jak kwas hialuronowy, elastyna i kolagen. Skóra staje się cieńsza, mniej elastyczna, wiotka. Dodatkowo po 25 roku życia w kluczowych obszarach twarzy stopniowo tracimy podskórną tkankę tłuszczową, co wpływa na utratę młodzieńczego owalu.

Preparaty zawierające kwas hialuronowy w iniekcjach śródskórnych oraz podskórnych znajdują szerokie zastosowanie w różnych obszarach twarzy. Skutecznie uzupełniają niedobór kwasu hialuronowego, nawilżają skórę, wypełniają zmarszczki, nadają objętość policzkom„ modelują usta, poprawiają kontur twarzy. Jednocześnie pobudzają naturalne procesy regeneracyjne skóry, dzięki czemu nawet po wchłonięciu preparatu skóra wygląda lepiej niż przed zabiegiem. Kwas hialuronowy wykorzystywany w medycynie estetycznej jest materiałem bardzo bezpiecznym i nie powoduje objawów nadwrażliwości. W zależności od obszaru oraz rodzaju zastosowanego preparatu efekt utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Takie zabiegi wykonywane są przez Dr n. med. Anna Kacalak-Rzepka specjalistę w zakresie dermatologii, alergologii oraz medycyny estetycznej. Preparaty stosowane w gabinecie to najwyższej jakości produkty z linii Neuvia Intense.

Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie na wizytę kwalifikacyjną.


Zabiegi na NFZ w Oddziale Laryngologicznym Jednego Dnia

Miło jest nam Państwa poinformować, że od lutego 2023 roku w ramach umowy z NFZ, w Oddziale Laryngologicznym Jednego Dnia zaczniemy wykonywać zabiegi m.in. takie jak:
FESS
Septoplastyka
Usuwanie guzów, naczyniaków oraz brodawczaków nosa
Usuwanie guzów jamy ustnej
Konchoplastyka
Plastyka podniebienia

Osoby chcące wykonać zabieg prosimy o umówienie się na wizytę kwalifikacyjną do naszych operatorów:
Lek. med. Kamiński Sebastian – specjalista otolaryngolog
Lek. med. Napierała Piotr – specjalista otolaryngolog

Serdecznie zapraszamy !!!


Lekarz medycyny Robert Zawrotniak

zawrotniak

Lek. med. Robert Zawrotniak jest ginekologiem od ponad 25 lat i przez całe życie zawodowe ta specjalizacja wciąż go fascynuje. Przez większość tego czasu pracował w szpitalu w Nowej Soli jako ordynator Oddziału III stopnia referencyjnego z pododdziałem onkologii ginekologicznej. W oddziale zajmował się najtrudniejszymi przypadkami ginekologicznymi oraz położniczymi z całego województwa lubuskiego oraz województw ościennych.
Uczestniczył w licznych kongresach i sympozjach w Polsce i zagranicą, uzyskując umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Szczególnie zainteresowania doktora to problemy z dziedziny niepłodności, zaburzeń endokrynologicznych, onkologii ginekologicznej oraz statyki narządu rodnego (wypadanie narządu rodnego, nietrzymanie moczu). Specjalny nacisk kładzie na relację z pacjentką. W tym zakresie istotne dla niego jest zbudowanie zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Stara się, by zawsze otrzymała profesjonalną pomoc.

Za swoją pracę został nagrodzony przez miesięcznik „TWÓJ STYL” nagrodą „Lekarz przyjacielem kobiety”. Nadto otrzymał „Laur pacjenta” oraz zdobył tytuł „Ginekolog roku w województwie lubuskim”. Nagrody te przyznali pacjenci, co jest najważniejszym wyróżnieniem i motywacją do kontynuowania misji lekarza.

zawrotniak1
zawrotniak2
zawrotniak3

Serdecznie zapraszamy !!!


Rejestracje na wizyty oraz badania

Szanowny Pacjencie, prosimy o przemyślaną rejestracje na wizyty oraz badania !!!
Konsekwencją niestawiania się na umówiony termin są wydłużające się kolejki oraz uniemożliwienie innym pacjentom szybkiego skorzystania z pomocy lekarskiej.

Pamiętaj! Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta:
art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie, przez wiadomość SMS lub osobiście.

Telefony:
68 454 64 45
68 454 64 46
693-440-644


Przerwa w pracy laboratorium "DIAGNOSTYKA"

Informujemy, że laboratorium "DIAGNOSTYKA" w naszej przychodni będzie nieczynne do 10 września 2022 roku.


Dyskopatia kręgosłupa odcinka lędźwiowo - krzyżowego (L/S)

operacja

Operacja polega na usunięciu fragmentu krążka międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem z kanału kręgowego. Jego obecność w obrębie kanału kręgowego stanowi problem, ponieważ prowadzi do ucisku struktur nerwowych, który jest przyczyną silnych dolegliwości bólowych określanych jako rwa. Jeżeli rwa występuje w tylnej części nogi mówimy o rwie kulszowej, natomiast jej obecność na przedniej powierzchni nogi określana jest rwą udową. Odpowiednio szybkie wykonanie operacji zabezpiecza pacjenta przed powstaniem zaburzeń czucia i/lub poruszania kończyną dolną.
W celu dostania się do kanału kręgowego i uwolnienia struktur nerwowych od ucisku neurochirurg wykonuje pośrodkowe nacięcie skóry w okolicy lędźwiowo-krzyżowej o długości około 4cm. Następnie odwarstwia mięśnie przykręgosłupowe po stronie zależnej od występowania objawów. Po tej czynności uwidoczniony zostaje kręgosłup. Pomiędzy łukami kręgów znajduje się struktura nazywana więzadłem żółtym. Jego usunięcie wraz z częścią fragmentów kręgów nazywanych łukami pozwala na dostanie się do kanału kręgowego – jest to określane mianem fenestracji.
Zabieg operacyjny wykonywany jest przy użyciu mikroskopu, który umożliwia odpowiednie oświetlenie pola operacyjnego oraz jego powiększenie. W celu precyzyjnego wyznaczenie miejsca operowanego używa się śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego.
Cała operacji trwa około 1 godziny i jest wykonywana w naszej klinice w ramach oddziału 1-dniowego.

Lekarze operujący:
Bemben Miłosław - specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
Defort Piotr - specjalista neurochirurg
Giblewski Grzegorz - specjalista neurochirurg, neurotraumatolog
Kot Marcin - specjalista neurochirurg


Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Realizując art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
- informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.


Dr n. med. Anna Kacalak-Rzepka

dermatolog

Do zespołu lekarzy Wiśniowa Clinic dołączył specjalista alergologii i dermatologii, medycyny estetycznej dr n. med. Anna Kacalak-Rzepka.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług medycznych świadczonych przez Panią doktor Annę Kacalak-Rzepką.

Więcej>>


Nowi lekarze w Wiśniowa Clinic

Miło nam poinformować, że do naszego Zespołu lekarzy dołączyli nowi lekarze specjaliści:
Giblewski Grzegorz - specjalista neurochirurg, neurotraumatolog
Filipczak Artur - specjalista kardiologii

Zapraszamy !


Dr Jan Paweł Mejnartowicz

Do naszego Zespołu lekarzy dołączył doktor nauk medycznych, specjalista neurolog Jan Paweł Mejnartowicz.
Dr Mejnartowicz neurologią zajmuje się od 2000 roku i jest praktykiem klinicznym. Doktor zajmuje się m.in. leczeniem zawrotów i bóli głowy. Dr Mejnartowicz w 2012 roku obronił rozprawę doktorską, będącej rezultatem prac nad epidemiologią ciężkich wrodzonych wad układu nerwowego (wady cewy nerwowej) w Polsce Zachodniej w ramach Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Zapraszamy!


Gabinet fizjoterapii

rehabilitacja

W marcu do naszego zespołu dołączy Wojciech Górecki - fizjoterapeuta z bogatym 15 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z pacjentami bólowymi, z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, geriatrycznymi z zaburzeniami lokomocji i ryzykiem upadku, oraz pacjentów tzw. pocovidowych.
Wojciech Górecki w swojej pracy wykorzystuje uznane metody pracy z pacjentem m.in. IBITA Bobath, PNF, terapii manualnej Cyriax, FOI. Praca z panem Wojciechem to szczegółowa ocena fizjoterapeutyczna i indywidualne podejścia do każdego pacjenta.

Serdecznie zapraszamy !!!


Nakaz noszenia maseczek

maseczki

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Wiśniowa Clinic wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności oraz wytyczne dla Pacjentów zgłaszających się do naszej Kliniki w okresie obowiązywania pandemii.
W związku z powyższym m.in. obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i wszystkie osoby są zobowiązane do prawidłowego założenia maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, przed wejściem do ośrodka i nie zdejmowania jej do momentu wyjścia z budynku.
Osoby bez założonej maseczki zostaną poproszone o opuszczenie budynku.


Nowy lekarz w Zespole Wiśniowa Clinic

Miło nam poinformować, że od 1 grudnia 2021 roku do zespołu naszych specjalistów dołączyła Pani Kamila Krejczy absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (studia ukończone w 2013r. z wyróżnieniem). Pani Kamila szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 w Szczecinie w latach 2015-2021 i uzyskała tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. Pani doktor pracuje także w Oddziale Klinicznym Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa SPZOZ w Sulechowie. Jako członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach o tematyce ginekologiczno- położniczej. Jej szczególne zainteresowanie zawodowe to ginekologia onkologiczna i operacyjna.

Zapraszamy !!!


Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

warsztaty2

W dniach od 8 do 10 listopada 2021 roku w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się kolejna edycja warsztatów z symulacji medycznych na urządzeniach treningowych w dziedzinie urologii.
Nasi lekarze: dr n.med Andrzej Halinski oraz dr n.med Adam Halinski od początku uczestniczą w tym projekcie jako zaproszeni eksperci. Prowadzą zarówno wykłady, jak i ćwiczenia z zakresu urologicznych interwencji endoskopowych (np. cystoskopia, zabiegi z użyciem lasera, leczenie kamicy moczowej, zabiegi onkologiczne, łagodny przerost prostaty).
Centra Symulacji Medycznej oraz przyrządy do ćwiczeń różnych scenariuszy medycznych, to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin. Związana jest ściśle z praktyczną nauką medycyny studentów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz specjalistów. Studentom pozwala to poznać aspekty danej gałęzi zabiegowej, a lekarzom doskonalić swoje umiejętności. Jako ciekawostkę należy dodać, że w niektórych krajach europejskich egzaminy praktyczne na specjalizację prowadzone są już na takich urządzeniach. Kolejna edycja warsztatów w styczniu 2022.


Poradnia Chorób Płuc

Już od 1 lipca br. w naszej Klinice oferowane są świadczenia lekarskie w Poradnii Chorób Płuc. Świadczenia realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Nowe godziny rejestracji telefonicznej

Od 1 lipca 2021 r. w Wiśniowa Clinic rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 800 do 1600.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego!


Implantacja protez prącia

Nasz lekarz Bartosz Kenz (specjalista w zakresie urologii) ukończył szkolenie z implantacji protez prącia w Scuola Italiana di Implantologia Peniena pod okiem prof. Gabriele Antonini - w największym tego typu ośrodku we Włoszech.
Implant prącia pozwala na uzyskanie wzwodu i powrotu do aktywności seksualnej. Ma zastosowanie gdy inne metody zaburzeń leczenia erekcji nie przynoszą efektu lub gdy impotencja jest spowodowana leczeniem onkologicznym - np. po operacji usunięcia prostaty z powodu raka. Leczenie tą metodą ma długą historię i z powodzeniem stosowane jest w większości krajów na świecie. Stosuje się dwa główne typy implantów prącia - półsztywne i hydrauliczne.

Implanty półsztywne mają cylindryczny kształt, zbudowane są z cienkiego metalowego rdzenia (np. z nitinolu) i otoczone syntetycznym materiałem. W całości ukryte są w ciałach jamistych prącia i całkowicie niewidoczne. Przed odbyciem stosunku wystarczy wyprostować prącie i jest gotowy do działania.

Implanty hydrauliczne zazwyczaj 3-częściowe, składają się z cylindrów wypełnianych płynem, przy pomocy dyskretnej pompki zlokalizowanej w mosznie. Cylindry podobnie jak w protezach półsztywnych umieszcza się w ciałach jamistych prącia. Po kilkukrotnym naciśnięciu pompki cylindry wypełniają się płynem i pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującego wzwodu. Po stosunku, naciskając przycisk na pompce uzyskuje się zwiotczenie prącia.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę kwalifikacyjną.


Dorota Rajca - specjalista nefrolog

Od 12 stycznia 2021 roku w Wiśniowa Clinic do Państwa dyspozycji jest specjalista nefrolog Dorota Rajca.

Zapraszamy!


Do grona naszych lekarzy dołączyli:

Słopień Radosław - dr hab. - ginekolog-położnik, endokrynolog
Trusz Wojciech - lek. med. ginekolog - położnik
Napierała Marcin - lek. med. onkolog, radioterapeuta, spec. onkologii klinicznej
Defort Piotr - spec. neurochirurg


Modernizacja Specjalistycznego Centrum Medycznego UROLOG sp.j.

Ukończony został remont naszego ośrodka. Do dyspozycji pacjentów pozostaje dodatkowe piętro budynku nad dotychczas zajmowaną powierzchnią. Dzięki temu utworzone zostały dodatkowe gabinety lekarskie. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Gabinety Prywatne.


Leczenie otyłości

Otyłość jest plagą XXI wieku. W społeczeństwach krajów rozwiniętych nawet 30% populacji cierpi na otyłość, a następne 20-30% na nadwagę. Otyłość jest przyczyną lub czynnikiem ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dna moczanowa, niektóre typy nowotworów, czy też choroba zwyrodnieniowa stawów.
Najskuteczniejszym postępowaniem jest zapobieganie otyłości poprzez nauczanie zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania u dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak nawet u osób w wieku dojrzałym nie jest za późno na włączenie właściwego postępowania.
W naszej poradni do Państwa dyspozycji jest specjalista diabetolog, zainteresowany tematyką nadwagi i otyłości, prozdrowotnego trybu życia oraz właściwego odżywiania. Nie oferujemy diety-cud, ani nie przekonujemy, że super-tabletka lub super-ziółka staną się panaceum na wszystko. Proponujemy terapię otyłości opartą na trwałej zmianie trybu życia, służymy radą jak dokonać zmiany nawyków żywieniowych i dostosować aktywność fizyczną do wieku i współistniejących chorób. Oferujemy też możliwość diagnostyki jeszcze nierozpoznanych chorób dietozależnych.
Zapraszamy Państwa do konsultacji z naszymi specjalistami z działu
Gabinety Prywatne.


Operacje migdałków u dzieci

Informacja i konsultacje: Jednodniowy Odział Laryngologii.


 
   
Copyright © UROLOG sp. j. - 2012 design: egeria